کافه قنادی رکس

تبریز، شهر شیرینی و آجیل درجه یک ایران.

قنادی رکس یکی از قنادی های معروف و مطرح در زمینه قنادی شیرینی و کیک در ایران می باشد.
 
سیستم فروش مبتنی بر شبکه و مکانیزه مایکروسافت پاسخگوی مراجعین به شعبه لاله پارک این قنادی است.